Fanhan Tech

Contact Us

Fanhan tech welcomes your connections

Headquarters--Suzhou

0512-6813-8731(Suzhou--Customer)

0512-6813-8573(Suzhou--Annotate)

Building E, Suzhou National University Science and Technology Park of Nanotechnology, 388 Ruoshui Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 215128, PRC.

Branch--Beijing

010-68778875(Beijing--Customer)

3rd Floor, Building 2, Chuangye Street, Zhongguan Village, Haidian District, Beijing City

fanhan@fanhantech.com

We Are Social

Technical support:

tech@fanhantech.com

Project support:

fanhan@fanhantech.com